lovasbereny

inkubatorhaz

inkubatorhaz

Hírlevél

Látogatók

Oldalainkat 22 vendég és 0 tag böngészi

Lovasberényi Inkubátorház Projekt | LIP

Új vállalkozások, megújuló energiával!

Az inkubátorház célja

canlipA vállalkozói inkubátorház olyan telepszerű ipari, szolgáltató és kereskedelmi tevékenységet ellátó működési együttes, amely a mikro-, kis- és középvállalkozások számára biztosítja a korszerű gyártmányok előállításához, a modern technológiák alkalmazásához nélkülözhetetlen alapfeltételeket. A Lovasberényi Inkubátorház alapvető céljai között is ezeknek a funkcióknak a kialakítása, életre hívása található meg.

Az orvostudományban használt inkubátor fogalomhoz hasonlóan − hogy védettséget nyújtson a csecsemőnek a külső környezeti hatásokkal szemben és segítse fejlődését −, a gazdasági életben használt fogalomnak is alapfunkciója, hogy segítse, támogassa a kezdő vállalkozások első lépéseit, hogy védelmet, biztonságot nyújtson működésük elején.

Olyan erőforrásokkal kívánjuk ellátni a vállalkozókat, amelyek javítják sikereik esélyeit, talpon maradásukat. Védett környezetet biztosítunk, segítjük beilleszkedésüket a helyi- és a regionális gazdaságba.

Rendkívüli fontossággal bír, hogy a vállalkozásfejlesztés, az innováció, a regionális fejlesztés, az európai uniós integráció és a hazai munkaügy céljait integráltan valósítsa meg. A társadalomnak is sok szempontból elemi érdeke, hogy a munka nélkül maradt dolgozók minél nagyobb hányada kapcsolódjon be újra a termelés folyamatába.

A munkamódszer

A technológiai transzfer folyamatát kívánjuk hosszú távon megvalósítani. Tehát ez nem csak a know-how átvételét jelenti, hanem az eszközbeszerzéstől kezdve, az üzembe állításon át a teljes gyártás megszervezéséig tartó folyamatot is. A termelési folyamat egészére kiható tevékenységünkkel kívánunk lehetőséget teremteni arra is, hogy a különböző vállalkozók kapcsolatot teremtsenek egymással, megismerve és felhasználva egymás lehetőségeit, kapacitásait.

A Lovasberényi Inkubátorház (LIP) piacszervező, forrásközvetítő, ötletgondozó és innovációt ösztönző funkciókat lát majd el. Tehát egyrészről a termelő tevékenységhez elengedhetetlenül szükséges infrastruktúra igénybevételét teszi lehetővé, másrészről pedig olyan szolgáltatásokkal segíti a vállalkozókat, amelyek ma már nélkülözhetetlen részei a sikeres üzletnek.

Új technológiák alkalmazása

Az inkubátorház a szlogenéhez tartva magát, példát mutatunk. Saját működésében is irányt mutat az új vállalkozásoknak a jövő nagy kérdéseiben, így a megújuló energiák hasznosításában. Felhasználjuk a helyi energiaforrásokat, mint a környezetünkben megtalálható fát és a napfényt. A legújabb fűtési technika beépítésével a fűtési költségeket 60-70%-al tudja csökkenteni a hagyományos energiával (gáz, olaj) szemben.

A meleg víz ellátáshoz a napenergiát hasznosítja. Ezzel a napos május-szeptemberi időszakban a telephely belső energiaköltsége megközelítőleg nulla lesz. Esős időszakban összegyűjtjük a vizet a száraz napokra, amikor ingyen és a drága ivóvízkészletet kímélve ápoljuk a zöld környezetünket.

A LIP-ből kikerülő, életerős vállalkozások a saját telephelyük kialakításánál magukkal vihetik a nálunk megismert és tapasztalt energiatakarékos megoldásokat.

A LIP az alábbi fő funkciókat látja el:

 1. Információszolgáltatás
  A vállalkozó marketing tevékenységéhez kaphat gyakorlati segítséget, naprakész jogi, pénzügyi, műszaki, piaci információkhoz juthat, hozzáférhet adatbázisokhoz, bekapcsolódhat adatbázisokba.

 2. Telephely, műhely, infrastruktúra bérlésének lehetősége

 3. Tanácsadás
  Speciális és általános esetekben − az információszolgáltatással szoros összefüggésben − a LIP belső vagy külső szakembere, esetleg külső szakcég segítsége vehető igénybe.

 4. Képzés
  Eseti vagy rendszeres jelleggel a vállalkozók részére tanfolyamok, továbbképzések szervezése lehetséges. Hiányszakmák képzésében együttműködést alakítunk ki a Vállalkozók Országos Szövetségével és egyéb szervezetekkel.

 5. Dologi szolgáltatások
  A vállalkozók igénybe vehetik az LIP technikai jellegű szolgáltatásait. (telefax, telefon, számítógép, másolóberendezések stb.) Ezt különösen fontos tevékenységnek tartjuk, hiszen a vállalkozások nagy része nem rendelkezik a fenti technikai eszközökkel, nélkülük pedig már az induláskor hátrányba kerülnek.

A LIP szoros, állandó kapcsolatban tart fenn az adott településen, régióban vagy az önkormányzat keretén belül működő szervezetekkel (Vállalkozók Pártja), egyesületekkel (VOSz, IPOSz, Kamarák), szervezeti egységekkel (munkaerő-gazdálkodás, termelés-ellátás), pénzintézetekkel stb.